ms. pamela
Salamat din po Mang Elito
by Pam Mappala - Thursday, 23 February 2012, 05:33 PM
 
Maraming salamat din po, Mang Elito.

Natutuwa din po kaming makarinig mula sa ating mga kababayan na natutulungan namin sa pamamagitan ng programang ito. Dahil sa inyo, nalalaman namin na tunay na maraming nangangailangan ng ganitong serbisyo at kung ano ang dapat pa naming gawin para maipaabot ang mga bagong kaalaman ukol sa agrikultura.

Marami pa po naman tayong maaaring matututunan kaya't hinihikayat po namin kayo na ipagpatuloy lang ang pag aaral ninyo rito at tinitiyak po namin na marami pa kayong makukuhang bagong impormasyon ukol sa pagsasaka at pangingisda.

Muli, nagpapasalamat din po kami ng marami sa inyo, Mang Elito at sa ating mga kababayan na kasama natin sa programang ito.

Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)