Picture of Dominic Unson
Is it possible to Raise Goats in a parcel of land with Diversified Fruit Trees?
by Dominic Unson - Thursday, 18 September 2014, 02:17 PM
 
Hi e-learning people

Possible po ba na mag-alaga ng kambing sa niyugan/lupa na may nakatanim na niyog at iba pang fruit trees?

Ang possible forage po rito ay yung mga shrubs at grass na tumutubo sa ilalim ng tree cover.

Pero... may nagsasabi na maaaring mamatay ang mga nakatanim na fruit trees tulad ng lanzones, rambutan, mangosteen at iba pang mga puno. Totoo po kaya ito?

Kung possible, ano ang iba pang mga adjustments o iba pang mga dapat gawin sa pag-aalaga ng kambing sa nasabing environment?jdvu
Marj
Re: Is it possible to Raise Goats in a parcel of land with Diversified Fruit Trees?
by Marjorie M. Arriola - Tuesday, 23 September 2014, 09:44 AM
 
Hi Dominic!

Yes. Posibleng mag-alaga ng kambing sa inyong lupaing may niyog at iba pang fruit trees.  Mamamatay lamang ang inyong mga puno kung hahayaan ninyong ngatngatin ito ng alagang kambing. Kung nasa tamang lagayan o pwesto ang inyong mga kambing, maiiwasan ang pinsala sa inyong taniman.

Mainam ding panatilihin ang tama at wastong management sa inyong bukirin upang mapanatili ang sapat at mataas na ani.

Maraming salamat.
Picture of Dominic Unson
Re: Is it possible to Raise Goats in a parcel of land with Diversified Fruit Trees?
by Dominic Unson - Wednesday, 1 October 2014, 09:46 PM
 
Salamat Ms. Arriola

Sana hindi kainin o ngatngatin ng kambing yung mga puno kung mayroon naman syang ibang makakain. May ugali po ba talaga na mag-ngatngat ng puno ang mga kambing?

Ang plano ko po kasi ay pabakuran muna yung parcel ng lupa, hayaan na kainin ng kambing ang mga halaman doon. At sa huli, ay papatamnan ng tamang forages ang parcela ng  lupa (bilang undergrowth ng mga fruit trees). 

Sa ngayon, wala pang bakod yung parcel ng lupa kung kaya hindi pa maoobserve kung ano ang magiging behavior ng kambing sa kakahuyan.
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)